Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzvod sa računa na zahtjev klijenta iz tekuće godine - Vrlo mala poslovna djelatnost10,00 KMPo izvodu
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzvod sa računa na zahtjev klijenta iz prethodnih godina - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo izvodu
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda sa računa putem maila - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMini izvod - Vrlo mala poslovna djelatnost0,20 KMPo izvodu
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzvod sa računa na zahtjev klijenta iz tekuće godine - Mala i srednja preduzeća10,00 KMPo izvodu
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzvod sa računa na zahtjev klijenta iz prethodnih godina - Mala i srednja preduzeća15,00 KMPo izvodu
7Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaŠtampanje izvoda iz prethodnih godina za period duži od 3 mjeseca - Mala i srednja preduzeća20,00 KMPo zahtjevu klijenta
8Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda sa računa putem maila - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
9Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda elektronski SWIFT-om MT 940 - Mala i srednja preduzeća50,00 KMPo izvodu
10Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaVanredno dostavljanje SWIFT-a na upit klijenta - Mala i srednja preduzeća10,00 KMPo izvodu
11Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMini izvod - Mala i srednja preduzeća0,20 KMPo izvodu