Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izdavanje potvrda
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o ostatku duga - Vrlo mala poslovna djelatnost50,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
2Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o solventnosti - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
3Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o otplaćenom kreditu - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
4Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje brisovne dozvole - Vrlo mala poslovna djelatnost100,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
5Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o brisanju zaloga iz Registra zaloga - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
6Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje saglasnosti za upis hipoteke drugog reda - Vrlo mala poslovna djelatnost150,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
7Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrde o ostvarenom prometu - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
8Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrde o otvorenom transakcijskom računu - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
9Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o polaganju osnivačkog kapitala - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
10Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o statusu računa - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
11Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda za licencu - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
12Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o izvršenoj transakciji - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMPo zahtjevu klijenta
13Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda Ostalo - Vrlo mala poslovna djelatnost50,00 KMPo zahtjevu klijenta
14Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o ostatku duga Mala i srednja preduzeća50,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
15Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o solventnosti - Mala i srednja preduzeća20,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
16Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o otplaćenom kreditu od strane jemca - Mala i srednja preduzeća50,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
17Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje brisovne dozvole - Mala i srednja preduzeća150,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
18Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o brisanju zaloga iz Registra zaloga - Mala i srednja preduzeća30,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
19Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje saglasnosti za upis hipoteke drugog reda - Mala i srednja preduzeća150,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
20Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrde o ostvarenom prometu - Mala i srednja preduzeća20,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
21Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrde o otvorenom transakcijskom računu - Mala i srednja preduzeća20,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
22Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o polaganju osnivačkog kapitala - Mala i srednja preduzeća50,00 KMPo zahtjevu klijenta
23Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o statusu računa - Mala i srednja preduzeća20,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
24Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda za licencu - Mala i srednja preduzeća30,00 KMPo zahtjevu klijenta
25Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o izvršenoj transakciji - Mala i srednja preduzeća30,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta
26Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda Ostalo - Mala i srednja preduzeća50,00 KM + PDVPo zahtjevu klijenta