Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaProvođenje sudskog rješenja - Vrlo mala poslovna djelatnost2,00% (min 75,00 KM; max 500,00 KM)Po nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOProvođenje rješenja porezne uprave - Vrlo mala poslovna djelatnost2,00% (min 75,00 KM; max 500,00 KM)Po nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaProvođenje mjenica i ostalih naloga - Vrlo mala poslovna djelatnost2,00% (min 75,00 KM; max 500,00 KM)Po nalogu
4Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePrenos blokiranih sredstava na banku gdje klijent ima glavni račun - Vrlo mala poslovna djelatnost30,00 KM po prenosu 
5Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateSlanje MT199 SWIFT poruke za klijente banke - Vrlo mala poslovna djelatnost4,00 KM po poruci 
6Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateProvođenje primljene MT199 SWIFT poruke za klijente - Vrlo mala poslovna djelatnost5,00 KM po poruci 
7Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaProvođenje sudskog rješenja - Mala i srednja preduzeća2,00% (min 75,00 KM; max 500,00 KM)Po nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOProvođenje rješenja porezne uprave - Mala i srednja preduzeća2,00% (min 75,00 KM; max 500,00 KM)Po nalogu
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaProvođenje mjenica i ostalih naloga - Mala i srednja preduzeća2,00% (min 75,00 KM; max 500,00 KM)Po nalogu
10Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePrenos blokiranih sredstava na banku gdje klijent ima glavni račun - Mala i srednja preduzeća30,00 KM po prenosu 
11Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateSlanje MT199 SWIFT poruke za klijente banke - Mala i srednja preduzeća4,00 KM po poruci 
12Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateProvođenje primljene MT199 SWIFT poruke za klijente - Mala i srednja preduzeća5,00 KM po poruci