Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Usluga POS terminala
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankovnog POS terminala (PCB) - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
2Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankomata/POS terminala (druge banke u BiH) - Vrlo mala poslovna djelatnost2,00Jednokratno
3Iznajmljivanje POS terminalaMjesečno održavanje POS uređaja - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMMjesečno po POS terminalu
3Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankovnog POS terminala (PCB) - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
5Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankomata/POS terminala (druge banke u BiH) - Mala i srednja preduzeća2,00% min 5,00 KMJednokratno
6Iznajmljivanje POS terminalaMjesečno održavanje POS uređaja - Mala i srednja preduzeća20,00 KMMjesečno po POS terminalu