Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 02.07.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici 2,50 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciObrada OCR, naknada za poduzetnike1,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 500,00 KM2,70 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciObrada OCR - do 500,00 KM za poduzetnike0,80 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicipreko 500,00 KM3,30 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciObrada OCR - preko 500,00 KM za poduzetnike1,50 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 1000.01 KM do 9.999,99 za nerezidente0,01% + 2,00 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici 7,00 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciza nerezidente0.12% + KM 7,00Po transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciObrada OCR za poduzetnike5,00 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi 0,65 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziza nerezidente0,80 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 500.00 KM za poduzetnike; do 11h1,00 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozinalozi do 11h0,75 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 500.00 KM za poduzetnike; od 11h1,00 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozinalozi od 11h0,95 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozipreko 500,00 KM za poduzetnike; do 11h1,50 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozipreko 500,00 KM za poduzetnike; od 11h1,50 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 1.000,00 KM za nerezidente1,60 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 1.000,01 do 9999,99 KM za nerezidente0,08% + KM 1,60Po transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozido 11h za poduzetnike6,00 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziod 11h za poduzetnike6,00 KMPo transakciji
23Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozido 12h4,50 KMPo transakciji
24Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziod 12h5,50 KMPo transakciji
25Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziza nerezidente0,10% + 5,00 KMPo transakciji
26Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaza poduzentike1,00 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih usluga KM 5,00, po svakom pojedinačnom trajnom nalogu 
28Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaTrajni nalog za prenos sredstava sredstava u korist Banke, radi izmirenja obaveza po ugovorima o plasmanima.Bez naknade 
29Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaza poduzetnike1,50 KMPo transakciji
30Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga KM 5,00, po svakom pojedinačnom trajnom nalogu 
31Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektanalozi u poslovnici2,50 KMPo transakciji
32Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektanalozi u poslovnici, Obrada OCR, za poduzetnike1,50 KMPo transakciji
33Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaelektronski nalozi0,65 KMPo transakciji
34Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaelektronski nalozi, za nerezidente0.80 KMPo transakciji
35Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaelektronski nalozi, za poduzetnike1,50 KMPo transakciji
36Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaza poduzetnikeBez naknade 
37Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih usluganalozi u poslovnici za SME i Corporate klijente2,50 KMPo transakciji
38Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaelektronski nalozi za SME i Corporate klijenteBez naknade