Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 23.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIO 1,00% min. 50,00KM max. 500,00 KM nakon izvršenja Rješenja u cjelostiPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOIzvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIO, za poduzetnike1,00% min. 30,00KM max. 300,00 KM nakon izvršenja Rješenja u cjelostiPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaIzvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenja1,00% min. 30,00KM max. 300,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada za poduzetnike, mjenice izdate od strane SBERBANK BH d.d.50,00 KM jednokratno unaprijedPo nalogu
5Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada za poduzetnike, mjenice izdate od strane drugih banaka1,00% min. 30,00KM max. 300,00 KM jednokratno unaprijedPo nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaProvođenje naloga prinudne naplate po osnovu naplata po mjenici po kojima je zahtijevano uvođenje u red čekanja, svi klijenti osim poduzetnika1,00% min. 30,00 KM max. 300,00 KMPo nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaProvođenje naloga prinudne naplate po osnovu naplata po mjenici po kojima nije zahtijevano uvođenje u red čekanja, svi klijenti osim poduzetnika50,00 KMPo nalogu
8Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateObračun zakonske zatezne kamate po sudskom rješenju ili rješenjima nadležnih organa, svi klijenti osim poduzetnika10,00 KMPo obračunu
9Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateDodatni obračun zakonske zatezne kamate po sudskom rješenju ili rješenjima nadležnih organa za period do isplate, svi klijenti osim poduzetnika10,00 KMPo obračunu
10Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateObračun zakonske zatezne kamate po zahtjevu klijenta, svi klijenti osim poduzetnika30,00 KMPo obračunu