Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.03.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici 1,80 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici 0,10% min.1,50 KM max. 3,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici 8,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi 1,00 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi 0,05% min.1,00 KM max. 2,50 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozi 5,00 KMPo transakciji
7Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaUnutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici1,80 KMPo transakciji
8Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaUnutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi1,00 KMPo transakciji
9Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaGyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici0,10% min.1,50 KM max. 3,00 KMPo transakciji
10Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaGyro-clearing (GC) - elektronski nalozi0,05% min.1,00 KM max. 2,50 KMPo transakciji
11Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaNalozi u poslovnici1,80 KMPo transakciji
12Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaElektronski nalozi1,00 KMPo transakciji