Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 23.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIORješenje izvršeno u cjelosti1% od iznosa izvršenja, min. 30,00 KM, max. 150,00 KM 
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIODjelimično izvršeno rješenje do iznosa od 200,00 KM (banka vodi glavni račun)10,00 KM jednokratno 
3Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIODjelimično izvršeno rješenje preko iznosa od 200,00 KM (banka vodi glavni račun)1% od iznosa izvršenja, min. 20,00 KM, max. 100,00 KM 
4Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOPrijenos sredstava po obavijesti banke koja vodi glavni račun klijenta1% od iznosa izvršenja, min. 5,00 KM, max. 20,00 KM 
5Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIODjelimično izvršeno rješenje, a proslijeđeno na izvršenje banci koja vodi glavni račun klijenta, do iznosa od 200,00 KM10,00 KM jednokratno 
6Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIODjelimično izvršeno rješenje,a proslijeđeno na izvršenje banci koja vodi glavni račun klijenta, preko iznosa od 200,00 KM1% od iznosa izvršenja, min. 20,00 KM, max. 100,00 KM 
7Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIORješenje nije izvršavano zbog nedostatka sredstava, a isto je povučeno od izdavalaca ili je proslijeđeno banci koja vodi glavni račun10,00 KM jednokratno 
8Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOPostupanje po pisanoj izjavi o pljenidbi novca izdanoj od strane UIO10,00 KM jednokratno 
9Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaRješenje izvršeno u cjelosti1% od iznosa izvršenja, min. 30,00 KM, max. 150,00 KM 
10Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaDjelimično izvršeno rješenje do iznosa od 200,00 KM (banka vodi glavni račun)10,00 KM jednokratno 
11Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaDjelimično izvršeno rješenje preko iznosa od 200,00 KM (banka vodi glavni račun)1% od iznosa izvršenja, min. 20,00 KM, max. 100,00 KM 
12Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaPrijenos sredstava po obavijesti banke koja vodi glavni račun klijenta1% od iznosa izvršenja, min. 5,00 KM, max. 20,00 KM 
13Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaDjelimično izvršeno rješenje, a proslijeđeno na izvršenje banci koja vodi glavni račun klijenta, do iznosa od 200,00 KM10,00 KM jednokratno 
14Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaDjelimično izvršeno rješenje,a proslijeđeno na izvršenje banci koja vodi glavni račun klijenta, preko iznosa od 200,00 KM1% od iznosa izvršenja, min. 20,00 KM, max. 100,00 KM 
15Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaRješenje nije izvršavano zbog nedostatka sredstava, a isto je povučeno od izdavalaca ili je proslijeđeno banci koja vodi glavni račun10,00 KM jednokratno 
16Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMjenica se izvršava na datum dospjeća mjenice, jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja do 5.000,00 KM20,00 KM jednokratno 
17Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMjenica se izvršava na datum dospijeća mjenice, jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja preko 5.000,00 KM30,00 KM jednokratno 
18Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMjenica se zavodi u evidenciju blokada, višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućih priliva1% od iznosa izvršenja, min. 30,00 KM, max. 100,00 KM 
19Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateRješenje izvršeno u cjelosti1% od iznosa izvršenja, min. 30,00 KM, max. 150,00 KM 
20Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateDjelimično izvršeno rješenje do iznosa od 200,00 KM (banka vodi glavni račun)10,00 KM jednokratno 
21Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateDjelimično izvršeno rješenje preko iznosa od 200,00 KM (banka vodi glavni račun)1% od iznosa izvršenja, min. 20,00 KM, max. 100,00 KM 
22Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePrijenos sredstava po obavijesti banke koja vodi glavni račun klijenta1% od iznosa izvršenja, min. 5,00 KM, max. 20,00 KM 
23Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateDjelimično izvršeno rješenje, a proslijeđeno na izvršenje banci koja vodi glavni račun klijenta, do iznosa od 200,00 KM10,00 KM jednokratno 
24Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateDjelimično izvršeno rješenje,a proslijeđeno na izvršenje banci koja vodi glavni račun klijenta, preko iznosa od 200,00 KM1% od iznosa izvršenja, min. 20,00 KM, max. 100,00 KM 
25Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateRješenje nije izvršavano zbog nedostatka sredstava, a isto je povučeno od izdavalaca ili je proslijeđeno banci koja vodi glavni račun10,00 KM jednokratno