Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.02.2024.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računa Bez naknade 
2Vođenje aktivnog računau BAM za klijente CIB-aFiksno BAM 20,00 (mjesečno) po računu naplaćuje se na kraju mjeseca.Mjesečno
3Vođenje aktivnog računau EUR za klijente CIB-aFiksno BAM 20,00 (mjesečno) po računu naplaćuje se na kraju mjeseca.Mjesečno
4Vođenje aktivnog računau devizama osim EUR za klijente CIB-a20,00 KMMjesečno
5Vođenje aktivnog računapoduzetnici u BAM-iFiksno BAM 20,00 (mjesečno) po računu naplaćuje se na kraju mjeseca.Mjesečno
6Vođenje aktivnog računapoduzetnici u EURFiksno BAM 15,00 (mjesečno) po računu naplaćuje se na kraju mjeseca.Mjesečno
7Vođenje aktivnog računapoduzetnici u devizama osim EUR15,00 KMMjesečno
8Zatvaranje računaZatvaranje računa30,00 KMJednokratno