Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.02.2024.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciza klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva3,00 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciza klijente Poduzetničkog bankarstva3,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido BAM 500,00 za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva4,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido BAM 500,00 za klijente Poduzetničkog bankarstva4,00 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 500,01-10.000,00 BAM za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva5,00 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 500,01-10.000,00 BAM za klijente Poduzetničkog bankarstva5,00 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciod 10.000,01 u hitni nalozi za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva8,00 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciod 10.000,01 u hitni nalozi za klijente Poduzetničkog bankarstva8,00 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziza klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva0,60 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziza klijente Poduzetničkog bankarstva0,60 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido BAM 500,00 za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva1,00 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido BAM 500,00 za klijente Poduzetničkog bankarstva1,00 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 500,01-10.000,00 BAM za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva1,00 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 500,01-10.000,00 BAM za klijente Poduzetničkog bankarstva1,00 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziod 10.000,01 u hitni nalozi za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva5,00 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziod 10.000,01 u hitni nalozi za klijente Poduzetničkog bankarstva5,00 KMPo transakciji
17Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaza klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva0,60 KMPo transakciji
18Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaza klijente Poduzetničkog bankarstva0,60 KMPo transakciji
19Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado BAM 500,00 za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva1,00 KMPo transakciji
20Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado BAM 500,00 za klijente Poduzetničkog bankarstva1,00 KMPo transakciji
21Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaod 500,01-10.000,00 BAM za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva1,00 KMPo transakciji
22Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaod 500,01-10.000,00 BAM za klijente Poduzetničkog bankarstva1,00 KMPo transakciji
23Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaod 10.000,01 u hitni nalozi za klijente Korporativnog i investicijskog bankarstva5,00 KMPo transakciji
24Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaod 10.000,01 u hitni nalozi za klijente Poduzetničkog bankarstva5,00 KMPo transakciji
25Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPrenos plaća sa računa klijenta na tekuće račune u Banci - elektronski nalogBez naknade 
26Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPrenos plaća sa računa klijenta na tekuće račune u Banci - papirni nalogBez naknade 
27Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaZa otplatu kredita BankeBez nakande