Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.02.2024.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - u poslovnicinovčanice0,20% min. 4,00 KM max. 6,00 KMPo transakciji
2Uplata gotovine u KM - u poslovnicikovanice1,20% min 5,00 KMPo transakciji
3Uplata gotovine u KM - na bankomatu Bez naknade 
4Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT) Bez naknade 
5Uplata gotovine u KM - prikupljanje pazara na lokaciji klijenta Prema pojedinačnom ugovoru s klijentom (ovisi o lokaciji i dinamici) 
6Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Mjesečna naknada za korištenje DNT klijenti Poduzetničko25,00 KM (po poslovnoj jedinici poslovnog subjekta)Mjesečno
7Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Mjesečna naknada za korištenje DNT klijenti CIB-a25,00 KM (po poslovnoj jedinici poslovnog subjekta)Mjesečno
8Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Naknada za sigrnosnu PVC vrećicu za DNT za PoduzetničkoU visini stvarnih troškova Banke koji trenutno iznose 0,30 KM po vrećici 
9Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Naknada za sigrnosnu PVC vrećicu za DNT za CIBU visini stvarnih troškova Banke koji trenutno iznose 0,30 KM po vrećici