Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1ČlanarinaUpisninabez naknade 
2Izdavanje karticeIzdavanje / reizdavanje karticebez naknade 
3Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine u poslovnicama drugih banaka u BiH2,50 %, min 10,00 KMPo transakciji
4Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima UniCredit Bank3,00 KMPo transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u BiH2,50 %, min 10,00 KMPo transakciji
6Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine u inostranstvu2,50 %, min 10,00 KMPo transakciji
7Podizanje gotovine u zemljiKonverzija za sve transakcije u inostranstvu1,50%Po transakciji
8Podizanje gotovine u zemljiIsplata gotovine kod Hrvatske pošte doo Mostar1,50 KMPo transakciji
9ČlanarinaČlanarina za svakog krajnjeg korisnika kartice / godišnje10,00 KMGodišnje