Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 29.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIO 1,00%, min 35,00 KM, max 200,00 KMPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenja 1,00%, min 35,00 KM, max 200,00 KMPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaIzvršavanje naloga po osnovu mjenica po kojima se traži zavođenje u redoslijed evidencija naloga prinudne naplate1,00%, min 35,00 KM, max 200,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaObrada djelomično i potpuno izvršenih mjenica po kojima nije zahtijevano uvođenje u evidenciju redoslijeda naloga prinudne naplate1,00%, min 10,00 KM, max 50,00 KMPo nalogu
5Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateIzvršenje redovitih mjesečnnih prijenosa po sudskom rješenjima po osnovu npr. renti5,00 KMPo nalogu
6Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplate 1,50 KM po stavci obračuna