Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 28.12.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računaOtvaranje računa pravnih osobaBez naknade 
2Otvaranje računaOtvaranje posebnog računa u svrhu uplate osnivačkog uloga* *Ukoliko se nakon upisa u Sudski registar otvara transakcijski račun za redovno poslovanje kod Addiko Bank d.d. naknada u svrhu uplate osnivačkog uloga se ne naplaćuje.30,00 KMJednokratno
3Vođenje aktivnog računaVođenje transakcijskog računa14,00 KM (za komitente koji su imali promet u tekućem mjesecu)Mjesečno
4Zatvaranje računaZatvaranje transakcijskog računa20,00 KMJednokratno
5Vođenje aktivnog računaVođenje posebnih poslovnih aranžmana – escrowOd 0,10% do 1,00% (min. 300,00 KM)Jednokratno