Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.07.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1.Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici- od KM 0,00 do KM 500,002,00 KMPo transakciji
2.Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici-od KM 500,01 do KM 3.000,002,50 KMPo transakciji
3.Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici-od KM 3.000,01 do KM 10.000,002,70 KMPo transakciji
4.Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicipreko KM 10.000,003,00 KMPo transakciji
5.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici- od KM 0,00 do KM 3.000,00 GC za pravne osobe4,00 KMPo transakciji
6.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici- od KM 3.000,01 do KM 10.000,00 GC za pravne osobe5,00 KMPo transakciji
7.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici- preko KM 10.000,00 RTGS i hitni nalozi za pravne osobe7,00 KMPo transakciji
8.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPlaćanje klijentima na račun kod Addiko Bank a.d. Banja Luka- transakcije do 10.000,00 KM (GC)1,50 KMPo transakciji
9.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciPlaćanje klijentima na račun kod Addiko Bank a.d. Banja Luka-Transakcije preko 10.000,00 KM (RTGS)5,00 KMPo transakciji
10.Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaTrajni nalog-otvaranjeBez naknade 
11.Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaNa račun unutar BankeSukladno naknadi za prijenos s transakcijskog računa u korist računa banke interna naplata 
12.Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaNa račun u drugu bankuPrema važećoj tarifi UPP-a 
13.Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozido KM 500,000,50 KMPo transakciji
14.Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozipreko KM 500,000,75 KMPo transakciji
15.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziputem GC do KM 3.000,001,00 KMPo transakciji
16.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziputem GC od KM 3.000,01 do 10.000,00 KM2,50 KMPo transakciji
17.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziPlaćanje klijentima putem RTGS preko 10.000,00 KM i žurni nalozi5,00 KMPo transakciji
18.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPlaćanje klijentima na račun kod Addiko Bank a.d. Banja Luka - transakcije do 10.000,00 KM (GC)1,00 KMPo transakciji
19.Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziPlaćanje klijentima na račun kod Addiko Bank a.d. Banja Luka - transakcije preko 10.000,00 KM (RTGS) i žurni nalozi4,50 KMPo transakciji