Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 16.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1.Izdavanje karticeUpisnina - osnovni korisnikBez naknade 
2.Izdavanje karticeUpisnina - dodatni korisnikBez naknade 
3.ČlanarinaGodišnja članarina - osnovni korisnik30,00 KMGodišnje
4.ČlanarinaGodišnja članarina –dodatni korisnik30,00 KMGodišnje
5.Izdavanje karticeNaknada za izradu zamjenske kartice -osnovni korisnik30,00 KMJednokratno
6.Izdavanje karticeNaknada za izradu zamjenske kartice –dodatni korisnik30,00 KMJednokratno
7.Izdavanje karticeNaknada za izradu izgubljene/ukradene/oštećene kartice-osnovni korisnik30,00 KMJednokratno
8.Izdavanje karticeNaknada za izradu izgubljene/ukradene/oštećene kartice-dodatni korisnik30,00 KMJednokratno
9.Izdavanje karticeNaknada za reizdavanje – osnovni i dodatni korisnikBez naknade 
10.Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima Addiko Bank u zemlji1,50%, min 5,00 KMPo transakciji
11.Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u zemlji i inostranstvu2,50%, min.10,00 KMPo transakciji