Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 18.03.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1.Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzrada dnevnog izvoda na poseban zahtjev klijenta10,00 KMPo izvodu
2.Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaDostavljanje izvoda poštom po pošiljciStvarni troškovi +5 KMPo izvodu
3.Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaDostavljanje izvoda putem e-mail-aBez naknade 
4.Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaKreiranje elektronskih fajlova izvoda za pravne osobe200,00 KMPo zahtjevu klijenta
5.Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaKreiranje elektronskih fajlova izvoda za proračunske korisnike i vanproračunske fondoveBez naknade ili po posebnoj odluci 
6.Izdavanje analitičkih kartica po računuDostavljanje analitičkih konto kartica na zahtjev komitenta50,00 KMPo zahtjevu klijenta
7.Izdavanje analitičkih kartica po računuDostavljanje analitičkih konto kartica i ostale potrebne dokumentacije na zahtjev klijenta – koji je prethodno blokiran u Banci50,00 KM ( uplata na šalteru Banke)Po zahtjevu klijenta
8.Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaDostavljanje izvoda putem fax-a (elektronsko bankarstvo)10,00 KMPo zahtjevu klijenta