Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 28.12.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOADDIKO BANK GLAVNA BANKA-Prijenos sredstava- Izvršavanje naloga prinudne naplate1,00% (min. KM 55,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstavaPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaADDIKO BANK GLAVNA BANKA-Prijenos sredstava- Izvršavanje naloga prinudne naplate1,00% (min. KM 55,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstavaPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaADDIKO BANK GLAVNA BANKA-Prijenos sredstava- Izvršavanje naloga prinudne naplate1,00% (min. KM 55,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstavaPo nalogu
4Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateADDIKO BANK GLAVNA BANKA-Blokada računa po svakom nalogu prinudne naplateKM 30,00Po nalogu
5Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateADDIKO BANK GLAVNA BANKA-Obračun zatezne kamate po sudskim rješenjimaKM 25,00 po rješenjuPo nalogu
6Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateADDIKO BANK NIJE GLAVNA BANKA-Blokada računa/prenos sredstava na glavni računa, po instrukciji glavne banke bez blokade računa, po svakom rješenju zasebnoKM 50,00Po nalogu
7Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateTrenutna naplata(naplata bez blokiranja računa)-Uprava za indirektno oporezivanje, pljenidba i prijenos1,00% (min. KM 20,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstavaPo nalogu
8Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateTrenutna naplata(naplata bez blokiranja računa)-Mikrokreditne organizacije, banke i druge institucije, nalozi za prenos1,00% (min. KM 20,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstava1,00% (min. KM 55,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstavaPo nalogu
9Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateTrenutna naplata(naplata bez blokiranja računa)-Mjenice dostavljene na trenutnu naplatu1,00% (min. KM 55,00 max. KM 300,00) od iznosa prenesenih sredstavaPo nalogu
10Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateTrenutna naplata(naplata bez blokiranja računa)-Blokada zbog neodređivanja glavnog računaBez naknade 
11Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateDeblokada računa-ADDIKO BANK GLAVNA BANKAKM 50,00Po nalogu
12Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateDeblokada računa-ADDIKO BANK NIJE GLAVNA BANKAKM 50,00Po nalogu