Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
01Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciTransakcije za BankuBez naknade 
02Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPrenos sredstava u okviru jednog klijentaBez naknade 
03Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPlaćanje na račun drugog klijenta unutar Banke1,20 KMPo transakciji
04Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicinalog za plaćanje do 1.000,00 KM2,00 KMPo transakciji
05Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicinalog za plaćanje preko 1.000,00 KM2,60 KMPo transakciji
06Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnicinalog za plaćanje putem RTGS7,00 KMPo transakciji
07Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziTransakcije za BankuBez naknade 
08Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPrenos sredstava u okviru jednog klijentaBez naknade 
09Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPlaćanje na račun grugog klijenta unutar Banke0,75 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozinalog za plaćanje do 1.000,00 KM1.40 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozinalog za plaćanje preko 1.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozinalog za plaćanje putem RTGS5,00 KMPo transakciji