Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
01Izdavanje karticeza izdavanje prve kartice30,00 KMJednokratno
02Izdavanje karticeza izdavanje svake naredne kartice10,00 KMJednokratno
03Članarinagodišnja članarina50,00 KMGodišnje
04Članarinačlanarina za svaku narednu karticu30,00 KMGodišnje
05Podizanje gotovine u zemljiNaknada za podizanje na ATM Banke0,50% od iznosa koji se podiže min. 2,00 KMPo transakciji
06Podizanje gotovine u zemljiNaknada za podizanje na ATM-u druge banke1,50% od iznosa koji se podiže min. 5,00 KMPo transakciji
07Bezgotovinsko plaćanje u zemlji Bez naknade