Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
01Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadostavljanje dnevnog izvoda mail-omBez naknade 
02Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadostavljanje dnevnog izvoda fax-om10,00 KMPo zahtjevu klijenta
03Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzrada izvoda ( dodatni izvod )10,00 KMPo zahtjevu klijenta
04Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzrada izvoda iz ranijih godina20,00 KMPo zahtjevu klijenta
05Izdavanje analitičkih kartica po računu 20,00 KM ( sa uključenim PDV-om )Po zahtjevu klijenta