Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izdavanje potvrda
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
01Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje brisovne dozvole za upis hipoteke25,00 KM sa uključenim PDV-omPo zahtjevu klijenta
02Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje brisovne dozvole za kredite zatv. prije 10 g i hipoteke prije 1992.g200,00 KM sa uključenim PDV-omPo zahtjevu klijenta
03Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje pot. o solv., status rn prosječnomstanju rn15,00 KM sa uključenim PDV-omPo zahtjevu klijenta
04Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o izvršenom plaćanju2,00 KMPo zahtjevu klijenta
05Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje ostalih potvrda15,00 KM sa uključenim PDV-omPo zahtjevu klijenta
06Izdavanje raznih potvrda po računuZa dokumentaciju iz ranijih godina20,00 KM sa uključenim PDV-omPo zahtjevu klijenta