Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
01Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOpo izvršenom nalogu djelimično ili u cijelosti1,5% min 50,00 KM max 1000,00 KM 
02Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjapo izvršenom nalogu djelimično ili u cijelosti1,5% min 50,00 KM max 1000,00 KM 
03Izvršavanje naloga po osnovu mjenicapo izvršenom nalogu djelimično ili u cijelosti1% min. 50,00 KM max 1000,00 KM 
04Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateza obračune do 500,00 KM20,00 KM 
05Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateza obračune preko 500,01 KM100,00 KM