Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.08.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računatransakcioni računBez naknade 
2Otvaranje računanamjenski podračun za rezidente30,00 KMJednokratno
3Otvaranje računanamjenski podračun za nerezidente50,00 KMJednokratno
4Otvaranje računaračun za praćenje namjenskog trošenja kreditaBez naknade 
5Otvaranje računaescrow račun50,00 KMJednokratno
6Vođenje aktivnog računatransakcioni račun7,00 KMMjesečno
7Vođenje aktivnog računaračun za praćenje namjenskog trošenja kreditaBez naknade 
8Zatvaranje računaračun rezidenta zbog neaktivnostimax. 50,00 KMJednokratno
9Zatvaranje računaračun nerezidenta zbog neaktivnostimax. 100,00 KMJednokratno
10Zatvaranje računapo zahtjevu rezidenta30,00 KMJednokratno
11Zatvaranje računapo zahtjevu nerezidenta50,00 KMJednokratno
12Zatvaranje računaračun za praćenje namjenskog trošenja kreditaBez naknade