Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 17.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciprenos sa računa na račun istog pravnog licaBez naknade 
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici0,01 KM do 20,00 KM1,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici20,01 KM do 100,00 KM1,20 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici100,01 KM do 500,00 KM1,30 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici500,01 KM do 1000,00 KM1,40 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici1.000,01 KM do 3000,00 KM1,50 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici3.000,01 KM do ∞1,80 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici0,01 KM do 20,00 KM1,10 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici20,01 KM do 50,00 KM1,20 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici50,01 KM do 100,00 KM1,30 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici100,01 KM do 500,00 KM3,15 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici500,01 KM do 3000,00 KM4,30 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnici3.000,01 KM do 10.000,00 KM4,30 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici10.000,01 KM do ∞7,00 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnicioznaka HITNO7,00 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziENOVA 0,01 KM do 20,00 KM0,30 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziENOVA 20,01 KM do ∞0,60 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziENOVA 0,01 KM do 20,00 KM0,70 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziENOVA 20,01 KM do 50,00 KM0,80 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziENOVA 50,01 KM do 100,00 KM0,90 KMPo transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziENOVA 100,01 KM do 3.000,00 KM2,60 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziENOVA 3.000,01 KM do 10.000,00 KM3,30 KMPo transakciji
23Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziENOVA 10.000,01 KM do ∞4,10 KMPo transakciji
24Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozioznaka HITNO6,00 KMPo transakciji
25Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi0,01 KM do 20,00 KM0,70 KMPo transakciji
26Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi20,01 KM do ∞0,80 KMPo transakciji
27Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi0,01 KM do 20,00 KM0,85 KMPo transakciji
28Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi20,01 KM do 50,00 KM0,90 KMPo transakciji
29Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi50,01 KM do 100,00 KM1,00 KMPo transakciji
30Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi100,01 KM do 500,00 KM2,70 KMPo transakciji
31Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi500,01 KM do 3.000,00 KM2,90 KMPo transakciji
32Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi3.000,01 KM do 10.000,00 KM3,40 KMPo transakciji
33Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozi10.000,01 KM do ∞5,00 KMPo transakciji
34Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozioznaka HITNO6,00 KMPo transakciji
35Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih usluga Bez naknade 
36Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga0,01 KM do 20,00 KM1,10 KMPo transakciji
37Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga20,01 KM do 50,00 KM1,20 KMPo transakciji
38Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga50,01 KM do 100,00 KM1,30 KMPo transakciji
39Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga100,01 KM do 500,00 KM3,15 KMPo transakciji
40Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga500,01 KM do 3000,00 KM4,30 KMPo transakciji
41Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga3.000,01 KM do 10.000,00 KM4,30 KMPo transakciji
42Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih usluga10.000,01 KM do ∞7,00 KMPo transakciji