Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 18.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIO 30,00 KMPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenja 30,00 KMPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu mjenica 30,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateSWIFT obavještenje30,00 KMPo nalogu
5Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatepismena izjava UIO BIH o pljenidbi novca deponovanog na računu1,00% min.30,00 KM max.150,00 KMPo nalogu
6Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplatepo zahtjevu komitenta banke (po glavnici)40,00 KMPo obračunu
7Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplatepo zahtjevu trećeg lica (po glavnici)80,00 KMPo obračunu