Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Usluga POS terminala
Datum posljednjeg ažuriranja: 07.03.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartice Nove banke -benzinske pumpe1,80%Jednokratno
2Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartice Nove banke -kazino, kladionice3,50%Jednokratno
3Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartice Nove banke -ostali2,40%Jednokratno
4Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartice drugih banaka -benzinske pumpe1,90%Jednokratno
5Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartica drugih banke -kazino, kladionice3,50%Jednokratno
6Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartica drugih banke -ostali2,50%Jednokratno
7Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljikartice Nove banke , kartice drugih banakamin. 3,00%, max. 5,00%Jednokratno
8Iznajmljivanje POS terminalaza aktivni POS terminalBez naknade 
9Iznajmljivanje POS terminalaza neaktivni POS terminal20,00 KMMjesečno po POS terminalu
10Iznajmljivanje POS terminalaplaća se po isteku perioda od 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovoramin. 50,00 KMMjesečno po POS terminalu