Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 10.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciod 0,01 KM do 500,00 KM1,40 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciod 500,01 KM do 3.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciod 3.000,01 KM do 9.999,99 KM2,30 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciod 10.000,00 KM i više3,00 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 0,01 KM do 100,00 KM1,80 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 100,01 KM do 500,00 KM3,30 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 500,01 KM do 3.000,00 KM4,00 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 3.000,01 KM do 9.999,99 KM4,90 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciod 10.000,00 KM i više i hitni nalozi7,00 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziod 0,01 KM do 50,00 KM0,60 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziod 50,01 KM do 3.000,00 KM0,80 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziod 3.000,01 KM do 9.999,99 KM1,50 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziod 10.000,00 KM i više1,90 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 0,01 KM do 50,00 KM0,85 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 50,01 KM do 100,00 KM1,20 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 100,01 KM do 500,00 KM2,60 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 500,01 KM do 3.000,00 KM2,90 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 3.000,01 KM do 9.999,99 KM3,50 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziod 10.000,00 KM i više i hitni nalozi5,00 KMPo transakciji