Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 10.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOdo 1.000,00 KM20,00 KMPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOod 1.000,01 KM do 5.000,00 KM40,00 KMPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOod 5.000,01 KM do 9.999,99 KM50,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIO10.000,00 KM i više60,00 KMPo nalogu
5Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjado 1.000,00 KM20,00 KMPo nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaod 1.000,01 KM do 5.000,00 KM40,00 KMPo nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaod 5.000,01 KM do 9.999,99 KM50,00 KMPo nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenja10.000,00 KM i više60,00 KMPo nalogu
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicado 1.000,00 KM20,00 KMPo nalogu
10Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaod 1.000,01 KM do 5.000,00 KM40,00 KMPo nalogu
11Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaod 5.000,01 KM do 9.999,99 KM50,00 KMPo nalogu
12Izvršavanje naloga po osnovu mjenica10.000,00 KM i više60,00 KMPo nalogu
13Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatetrenutna pljenidba UIO30,00 KMPo nalogu
14Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplate 10,00 KM max 100,00 KMPo nalogu