Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 21.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicido 100,00 KM0,60 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicido 1000,00 KM1,10 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicido 3000,00 KM1,50 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicido 5000,00 KM2,00 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicido 10000,00 KM2,50 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnicipreko 10000,00 KM3,00 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 100,00 KM0,90 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 1000,00 KM1,80 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 3000,00 KM2,50 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 5000,00 KM3,40 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 10000,00 KM4,50 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici 8,00 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozido 100,00 KM0,30 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozido 1000,00 KM0,55 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozido 3000,00 KM0,75 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozido 5000,00 KM1,00 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozido 10000,00 KM1,25 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozipreko 10000,00 KM1,50 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 100,00 KM0,45 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 1000,00 KM0,90 KMPo transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 3000,00 KM1,25 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 5000,00 KM1,70 KMPo transakciji
23Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 10000,00 KM2,25 KMPo transakciji
24Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozi 4,00 KMPo transakciji
25Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugado 100,00 KM0,60 KMPo transakciji
26Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugado 1000,00 KM1,10 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugado 3000,00 KM1,50 KMPo transakciji
28Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugado 5000,00 KM2,00 KMPo transakciji
29Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugado 10000,00 KM2,50 KMPo transakciji
30Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugapreko 10000,00 KM3,00 KMPo transakciji
31Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado 100,00 KM0,90 KMPo transakciji
32Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado 1000,00 KM1,80 KMPo transakciji
33Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado 3000,00 KM2,50 KMPo transakciji
34Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado 5000,00 KM3,40 KMPo transakciji
35Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado 10000,00 KM4,50 KMPo transakciji
36Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih usluga Bez naknade