Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 21.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje kartice Bez naknade 
2Članarina 1,50 KMMjesečno
3Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima MF BankeBez naknade 
4Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na salteru MF Banke2,00% min. 5,00 KMPo transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na salteru druge banke2,50% min. 5,00 KMPo transakciji
6Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima drugih banaka2,50% min. 5,00 KMPo transakciji
7Bezgotovinsko plaćanje u zemlji Bez naknade